Lẽ Thật Về Ngày Tận Thế

Dường như có một sự mê đắm trong những năm gần đây với khái niệm về thời kỳ cuối. Bạn bật tivi lên và nghe các nhà rao giảng nói về “các dấu hiệu của thời đại,” và họ sẽ chỉ ra các sự kiện trong bản tin mà chỉ ra rằng, “Tận thế đã gần.” Và họ sẽ nói với bạn rằng Kinh Thánh dạy điều này.

Bạn Có Đang Trộm Tiền Của Đức Chúa Trời Không? Lẽ Thật Về Sự Dâng Hiến

Chúng ta sẽ bắt đầu một buổi học ngày hôm nay từ sách Ma-la-chi về tiền bạc. Có người sẽ lên tiếng rằng, “Tại sao là Ma-la-chi? Chúng ta ngày nay không sống dưới Cựu Ước nữa. Chúng ta sống dưới Tân Ước mà.” Và điều đó đúng hoàn toàn, nhưng những gì chúng ta đang làm là chúng ta sẽ lưu ý một số nguyên tắc từ Cựu Ước mà vẫn còn đúng ngày nay.

Đức Tin Của Nô-ê

Đức Tin Của Nô-ê

Trong đời Nô-ê cũng không khác chúng ta bây giờ vì ông phải hành động để cứu bản thân và gia đình mình khỏi thảm họa diệt vong trên toàn thế gian. Bởi đức tin mà ông đã đóng con tàu cứu gia đình mình.

Lẽ Thật Về Sự Khiêu Dâm

Trong vài phút tiếp theo, tôi muốn nói với bạn chủ đề về nội dung khiêu dâm trên internet. Đây là một trong các chủ đề bất tiện mà chúng tôi không muốn nói đến, chúng tôi không muốn giảng về nó. Nhưng, nó là một vấn đề rất thực tế và nó đang hủy hoại khủng khiếp cả cuộc sống của mọi người và hôn nhân của họ nữa.

Tôi Có Tin Đức Chúa Trời Không?

Tôi Có Tin Đức Chúa Trời Không?

Mọi thứ chúng ta làm là bằng cớ cho điều chúng ta trông đợi hay hy vọng và đức tin là sự đảm bảo chắc chắn cho những điều hy vọng mà không thấy, bởi cớ nếu chúng ta thấy thì không còn là trông đợi và tin nữa. Kiến thức hay sự hiểu biết phải có trước đức tin, nhưng đôi lúc điều chúng ta biết và tin lại không đồng nhất. 

Có Đức Chúa Trời Không?

Có Đức Chúa Trời Không?

Câu hỏi này không những được hỏi trong vòng người vô thần, nhưng chính những người tin Đức Chúa Trời tồn tại cũng có lúc hồ nghi về điều này! Liệu chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời tồn tại chăng? Nếu Ngài thật sự hiện hữu thì loài người và Ngài có liên quan gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu những điều này hầu cho trang bị sự hiểu biết cho tín đồ Đấng Christ và thay đổi thái độ tấm lòng của chúng ta đối cùng Ngài.

Lẽ Thật Về Lễ Tiệc Thánh

Trong bài này, chúng tôi muốn nói về Lễ Tiệc Thánh. Và, có ba điểm mà chúng tôi muốn nói đến. Thứ nhất, Lễ Tiệc Thánh là gì? Thứ hai, thời gian và mức độ thường xuyên của Lễ Tiệc Thánh; Và thứ ba, chúng tôi muốn bàn về một số lời gièm pha và hiểu sai về Lễ Tiệc Thánh.