Lẽ Thật Về Ngày Tận Thế

Dường như có một sự mê đắm trong những năm gần đây với khái niệm về thời kỳ cuối. Bạn bật tivi lên và nghe các nhà rao giảng nói về “các dấu hiệu của thời đại,” và họ sẽ chỉ ra các sự kiện trong bản tin mà chỉ ra rằng, “Tận thế đã gần.” Và họ sẽ nói với bạn rằng Kinh Thánh dạy điều này.

Bạn Có Đang Trộm Tiền Của Đức Chúa Trời Không? Lẽ Thật Về Sự Dâng Hiến

Chúng ta sẽ bắt đầu một buổi học ngày hôm nay từ sách Ma-la-chi về tiền bạc. Có người sẽ lên tiếng rằng, “Tại sao là Ma-la-chi? Chúng ta ngày nay không sống dưới Cựu Ước nữa. Chúng ta sống dưới Tân Ước mà.” Và điều đó đúng hoàn toàn, nhưng những gì chúng ta đang làm là chúng ta sẽ lưu ý một số nguyên tắc từ Cựu Ước mà vẫn còn đúng ngày nay.

Sự Thật Về Các Loài Thú Trên Tàu Nô-ê

Khi xem xét đến Sự thật về Tàu Nô-ê, bạn chắc nghe nói đến một vài sự hoài nghi như, "Làm thế nào Nô-ê và gia đình nhỏ của ông tìm và bắt được các loài động vật? Sau đó làm thế nào họ vận chuyển và đặt tất cả chúng vào trong Tàu? Vì, chẳng phải có hàng trăm triệu các loài thú tồn tại trên đất sao?"

Lẽ Thật Về Sự Khiêu Dâm

Trong vài phút tiếp theo, tôi muốn nói với bạn chủ đề về nội dung khiêu dâm trên internet. Đây là một trong các chủ đề bất tiện mà chúng tôi không muốn nói đến, chúng tôi không muốn giảng về nó. Nhưng, nó là một vấn đề rất thực tế và nó đang hủy hoại khủng khiếp cả cuộc sống của mọi người và hôn nhân của họ nữa.

Sự thật về Con Tàu của Nô-ê.

Khi bạn nghĩ đến Sự Thật về Con Tàu của Nô-ê, bạn có thể có những câu hỏi về kích thước của nó, cấu trúc của nó, hay hàng hóa của nó. Bởi vì bạn chắc đã nhìn thấy các bức tranh như tôi, về một con tàu nhỏ kỳ quặc và một ông già mập lùn và một đám thú vật được nhét bên trong.

Lẽ Thật Về Lễ Tiệc Thánh

Trong bài này, chúng tôi muốn nói về Lễ Tiệc Thánh. Và, có ba điểm mà chúng tôi muốn nói đến. Thứ nhất, Lễ Tiệc Thánh là gì? Thứ hai, thời gian và mức độ thường xuyên của Lễ Tiệc Thánh; Và thứ ba, chúng tôi muốn bàn về một số lời gièm pha và hiểu sai về Lễ Tiệc Thánh.

Cuộc Đời Nô-ê

Nô-ê được sinh ra trong thế giới chật vật và đạo đức rối ren này. Được chỉ dạy bởi cha mẹ của mình, Nô-ê đã lớn lên đối diện với tất cả những cám dỗ tượng tự mà mỗi người trẻ tuổi khác như ông cũng đang trải qua.

Lẽ thật Về Vai Trò Của Người Nữ Trong Hội Thánh

Trong vài phút tiếp theo, chúng ta sẽ học về các câu hỏi này: Kinh Thánh thực sự nói gì về vai trò của người nữ? Người nữ có thể hầu việc ngày nay như một người giảng dạy, trưởng lão và lãnh đạo trong Hội Thánh không? Các giới hạn trong Kinh Thánh chỉ là các vấn đề văn hóa mà đã chết từ lâu rồi phải không? Và Đức Chúa Trời – Kinh Thánh – có thực sự bắt bớ và xem thường người nữ không?

Trận Lụt Toàn Cầu

Nước là một nguồn quý giá và thiết yếu, hàng triệu triệu người đấu tranh hàng ngày để tìm những nguồn nước sạch và thậm chí là có thể uống được. Mặc dù nó là thiết yếu cho cuộc sống, nhưng nước cũng có sức mạnh khủng khiếp... thậm chí là sức mạnh hủy diệt.

Lẽ Thật Về Địa Ngục

Có rất nhiều hiểu lầm về Địa ngục. Đối với một số người, kiến thức của họ về Địa ngục không rộng hơn các phim hoạt hình mà họ xem với con của mình là bao. Họ hình dung Địa ngục như căn nhà của ma quỷ, nơi hắn ngồi với một nồi sôi  màu đỏ và một cái nĩa. Những người khác nghĩ rằng “Địa ngục” chỉ là một thuật ngữ được dùng một cách bóng bẩy trong Kinh Thánh. “Địa ngục là gì?”

Lẽ Thật Về Nói Dối - Phần 2

Một trong các nguyên tắc cơ bản mà chúng ta dạy con cái lúc còn rất nhỏ đó là nói dối là sai. Chúng ta dạy chúng điều này trong nhà của mình, và chúng ta dạy nó trong lớp học. Dĩ nhiên, Kinh Thánh có dạy điều này.

Lẽ Thật Về Thiên Đàng

Bây giờ, chúng ta sẽ cho rằng bạn là người tin vào Đức Chúa Trời. Bạn tin rằng Kinh Thánh là đáng tin cậy, rằng thiên đàng là một nơi có thực, và chúng ta sẽ cho rằng bạn ở đây để học thêm về thiên đàng. Với điều đó, hãy bắt đầu với câu hỏi, “Thiên đàng là gì?”

Lẽ Thật Về Nói Dối - Phần Một

Bạn đã từng nói dối chưa? Tôi nghĩ là mỗi người chúng ta đều phải trả lời “có” cho câu hỏi đó. Ít nhất một lần, hầu như chắc chắn là nhiều lần, chúng ta đã làm điều đó. Nói dối là một vấn đề mà về mặt bản chất hầu như là toàn cầu.

Mười Điều Răn

"Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình.Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ngươi chớ giết người. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Ngươi chớ trộm cướp. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham lam."

Tại Sao Có Quá Nhiều Hội Thánh?

Vợ tôi và tôi đã luôn tham dự các Hội Thánh khác nhau, nhưng giờ đây chúng tôi đã có con cái và chúng tôi đang tìm kiếm một Hội Thánh mà chúng tôi có thể tham dự cùng với nhau. Chúng tôi được bảo là chọn Hội Thánh mà cảm thấy đúng với chúng tôi. Nhưng với quá nhiều Hội Thánh như vậy, làm thế nào chúng tôi có thể biết được cái nào là đúng?