Tôi Phải Làm Gì Để Được Cứu?

"Tôi phải làm gì để được cứu?" Đó là câu hỏi quan trọng nhất trong tất cả các câu hỏi. Đó là một câu hỏi mà có quan hệ mật thiết cả bây giờ, và cho đến đời đời. Một triệu năm sau khi bạn qua đời, câu trả lời cho câu hỏi này vẫn còn quan trọng. Nhưng bạn biết đó, cũng quan trọng như câu hỏi này, thì những câu trả lời sai được đưa ra với mức độ hằng ngày. Bạn có thể hỏi năm người khác nhau câu hỏi này và bạn có thể nhận được năm đáp án khác nhau.

Tám Câu Hỏi Thường Gặp Về Phép Báp-têm

Sự thật của vấn đề là phép báp-têm không phải là một đề tài phức tạp hay không rõ ràng. Một vài người có thể hỏi rằng, "Vậy thì, tại sao có quá nhiều người lại bối rối với nó? Tại sao những người tín đồ lại tranh cãi mãnh liệt về vấn đề đó?" Câu trả lời đó là: "Ma Quỷ." Ma quỷ đang làm việc tích cực để đảm bảo mọi người bị rối về vấn đề này. Bởi vì phép báp-têm là cánh cửa vào Hội Thánh. Phép báp-têm là thời điểm mà vào lúc đó một người chạm được huyết tẩy sạch của Chúa Jêsus. Phép báp-têm là việc làm cuối cùng của sự vâng phục để đưa một người từ hạng mục của người bị hư mất sang hạng mục của người được cứu. Dĩ nhiên ma quỷ không muốn mọi người hiểu được điều này!