Lẽ Thật Về Sự Khiêu Dâm

Trong vài phút tiếp theo, tôi muốn nói với bạn chủ đề về nội dung khiêu dâm trên internet. Đây là một trong các chủ đề bất tiện mà chúng tôi không muốn nói đến, chúng tôi không muốn giảng về nó. Nhưng, nó là một vấn đề rất thực tế và nó đang hủy hoại khủng khiếp cả cuộc sống của mọi người và hôn nhân của họ nữa.

Đức Tin Của Nô-ê

Đức Tin Của Nô-ê

Trong đời Nô-ê cũng không khác chúng ta bây giờ vì ông phải hành động để cứu bản thân và gia đình mình khỏi thảm họa diệt vong trên toàn thế gian. Bởi đức tin mà ông đã đóng con tàu cứu gia đình mình.

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật - Mathiơ 2:1-23

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật - Mathiơ 2:1-23

Chúng ta cần có thái độ phải lẽ như các bác-sĩ, Giô-sép và Mari. Điều này sẽ chi phối tâm trí và hành động của chúng ta đối với lẽ thật. Do đó chúng ta sẽ sẵn lòng từ bỏ mọi thứ để thờ lạy Đức Chúa Trời. Thái độ thù địch và thờ ơ trước lẽ thật sẽ dẫn chúng ta chống nghịch cùng Đức Chúa Trời. Ý tưởng của Đức Chúa Trời luôn thắng hơn ý tưởng của loài người. Điều này dạy chúng ta phải biết kính sợ ai. Liệu anh em có sẵn lòng hy sinh mọi thứ để thờ lạy Đức Chúa Trời? Liệu anh em có thể hy sinh mọi thứ để thờ lạy Đức Chúa Trời? Nếu có anh em sẽ đi bao xa và mang lễ vật có giá trị gì?

Tôi Có Tin Đức Chúa Trời Không?

Tôi Có Tin Đức Chúa Trời Không?

Mọi thứ chúng ta làm là bằng cớ cho điều chúng ta trông đợi hay hy vọng và đức tin là sự đảm bảo chắc chắn cho những điều hy vọng mà không thấy, bởi cớ nếu chúng ta thấy thì không còn là trông đợi và tin nữa. Kiến thức hay sự hiểu biết phải có trước đức tin, nhưng đôi lúc điều chúng ta biết và tin lại không đồng nhất. 

Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời - Mathiơ 1:1-25

Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời - Mathiơ 1:1-25

Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và chu toàn qua việc làm trọn lời hứa của Ngài với các tổ phụ. Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương thông qua việc hy sinh và giáng sanh ở cùng loài người để cứu chuộc khỏi tội lỗi. Đức tin của Giô-sép đáng để cho chúng ta học theo dẫu cho không hiểu hết được những gì Chúa nói. Chúng ta được yên ủi khi nhìn vào dòng lịch sử của sự thành tín của Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta sẽ không mỏi mệt sờn lòng về lời hứa của Ngài dành cho chúng ta.

Đức Chúa Trời Tôi Ơi Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi? Ma-thi-ơ 27:46

Đức Chúa Trời Tôi Ơi Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi? Ma-thi-ơ 27:46

Phần đông chúng ta không biết rằng Chúa Jêsus cất tiếng kêu rằng, “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” Câu nói này là trích dẫn một phần trong Thi Thiên 22. Vậy hãy xem đoạn Thi Thiên này có ý nghĩa là gì?

Sự Dọn Lòng Cho Nước Đức Chúa Trời - Mathiơ 3:1-17

Sự Dọn Lòng Cho Nước Đức Chúa Trời - Mathiơ 3:1-17

Loài người đứng trước nguy cơ bị đốn và chụm trừ khi họ chọn ăn năn. Chúng ta phải dọn tấm lòng cho Đức Chúa Jêsus Christ. Không ai có thể đứng nổi trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Sự ăn năn là một quá trình lâu dài phản ánh qua đời sống dưới sự trị vì của Đức Chúa Jêsus Christ. Nó không phải là một hành động duy nhất xảy ra một lần. Đức Chúa Jêsus Christ là đấng cứu rỗi và đấng đoán xét. Chúng ta phải kết quả xứng đáng với sự trị vì của Ngài. Bằng không chúng ta sẽ bị đốn và chụm.