Có Đức Chúa Trời Không?

Có Đức Chúa Trời Không?

Câu hỏi này không những được hỏi trong vòng người vô thần, nhưng chính những người tin Đức Chúa Trời tồn tại cũng có lúc hồ nghi về điều này! Liệu chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời tồn tại chăng? Nếu Ngài thật sự hiện hữu thì loài người và Ngài có liên quan gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu những điều này hầu cho trang bị sự hiểu biết cho tín đồ Đấng Christ và thay đổi thái độ tấm lòng của chúng ta đối cùng Ngài.

Sự Thật Về Các Loài Thú Trên Tàu Nô-ê

Khi xem xét đến Sự thật về Tàu Nô-ê, bạn chắc nghe nói đến một vài sự hoài nghi như, "Làm thế nào Nô-ê và gia đình nhỏ của ông tìm và bắt được các loài động vật? Sau đó làm thế nào họ vận chuyển và đặt tất cả chúng vào trong Tàu? Vì, chẳng phải có hàng trăm triệu các loài thú tồn tại trên đất sao?"

Cuộc Đời Nô-ê

Nô-ê được sinh ra trong thế giới chật vật và đạo đức rối ren này. Được chỉ dạy bởi cha mẹ của mình, Nô-ê đã lớn lên đối diện với tất cả những cám dỗ tượng tự mà mỗi người trẻ tuổi khác như ông cũng đang trải qua.

Sự thật về Con Tàu của Nô-ê.

Khi bạn nghĩ đến Sự Thật về Con Tàu của Nô-ê, bạn có thể có những câu hỏi về kích thước của nó, cấu trúc của nó, hay hàng hóa của nó. Bởi vì bạn chắc đã nhìn thấy các bức tranh như tôi, về một con tàu nhỏ kỳ quặc và một ông già mập lùn và một đám thú vật được nhét bên trong.