Có Đức Chúa Trời Không?

Có Đức Chúa Trời Không?

Câu hỏi này không những được hỏi trong vòng người vô thần, nhưng chính những người tin Đức Chúa Trời tồn tại cũng có lúc hồ nghi về điều này! Liệu chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời tồn tại chăng? Nếu Ngài thật sự hiện hữu thì loài người và Ngài có liên quan gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu những điều này hầu cho trang bị sự hiểu biết cho tín đồ Đấng Christ và thay đổi thái độ tấm lòng của chúng ta đối cùng Ngài.

Đức Tin Của Nô-ê

Đức Tin Của Nô-ê

Trong đời Nô-ê cũng không khác chúng ta bây giờ vì ông phải hành động để cứu bản thân và gia đình mình khỏi thảm họa diệt vong trên toàn thế gian. Bởi đức tin mà ông đã đóng con tàu cứu gia đình mình.

Tội Lỗi Là Gì?

Tội Lỗi Là Gì?

Khái niệm về tội lỗi bên ngoài đạo Đấng Christ sẽ không tồn tại, mặc dù người vô thần thừa nhận cái ác và các mặt xấu xa tồn tại trong xã hội loài người nhưng họ không muốn đề cập đến nó là tội lỗi.

Tôi Có Tin Đức Chúa Trời Không?

Tôi Có Tin Đức Chúa Trời Không?

Mọi thứ chúng ta làm là bằng cớ cho điều chúng ta trông đợi hay hy vọng và đức tin là sự đảm bảo chắc chắn cho những điều hy vọng mà không thấy, bởi cớ nếu chúng ta thấy thì không còn là trông đợi và tin nữa. Kiến thức hay sự hiểu biết phải có trước đức tin, nhưng đôi lúc điều chúng ta biết và tin lại không đồng nhất. 

Kinh Thánh Nói Gì Về Tín Lý "Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới"

Kinh Thánh Nói Gì Về Tín Lý "Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới"

Nội dung bài viết này muốn nhận biết Kinh Thánh nói gì về tín lý của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (tôi gọi tắt là WATV theo tên trang website của họ), hay còn được biết đến với danh xưng không chính thức “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Đối Mặt Với Những Nan Đề Trong Kinh Thánh - Bài 8

Mục đích của chúng ta trong chương này là trình bày những nguyên tắc hướng dẫn cụ thể cho việc xử lý những sự chống đối với niềm tin vào Kinh Thánh như là Lời không thể sai lầm được của Đức Chúa Trời.

Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh

Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh

Bài viết này muốn giúp giải thích thuật ngữ Nước hay Vương Quốc dùng trong Kinh Thánh Tân Ước và nhận biết mối quan hệ giữa Vương Quốc và Hội Thánh.

Đức Chúa Trời Tôi Ơi Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi? Ma-thi-ơ 27:46

Đức Chúa Trời Tôi Ơi Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi? Ma-thi-ơ 27:46

Phần đông chúng ta không biết rằng Chúa Jêsus cất tiếng kêu rằng, “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” Câu nói này là trích dẫn một phần trong Thi Thiên 22. Vậy hãy xem đoạn Thi Thiên này có ý nghĩa là gì?

Sau Khi Chết Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu?

Cả Giô-suê và vua Đa-vít đã nói đến về sự chết của mình rằng “Nầy, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi” (Giô-suê 23:14; 1 Các Vua 2:2). Một trong những câu nói của loài người chúng ta phơi bày nên sự thật không thể chối bỏ được, dù đôi lúc chúng ta không hề muốn nói đến.

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật - Mathiơ 2:1-23

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật - Mathiơ 2:1-23

Chúng ta cần có thái độ phải lẽ như các bác-sĩ, Giô-sép và Mari. Điều này sẽ chi phối tâm trí và hành động của chúng ta đối với lẽ thật. Do đó chúng ta sẽ sẵn lòng từ bỏ mọi thứ để thờ lạy Đức Chúa Trời. Thái độ thù địch và thờ ơ trước lẽ thật sẽ dẫn chúng ta chống nghịch cùng Đức Chúa Trời. Ý tưởng của Đức Chúa Trời luôn thắng hơn ý tưởng của loài người. Điều này dạy chúng ta phải biết kính sợ ai. Liệu anh em có sẵn lòng hy sinh mọi thứ để thờ lạy Đức Chúa Trời? Liệu anh em có thể hy sinh mọi thứ để thờ lạy Đức Chúa Trời? Nếu có anh em sẽ đi bao xa và mang lễ vật có giá trị gì?

Sự Sống Lại Của Đức Chúa Jêsus Và Những Ẩn Ý Của Nó - Bài 7

Câu trả lời được tìm thấy trong sự kiện mà Đức Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết. Bằng việc sử dụng các phương pháp phổ biến khác của việc nghiên cứu lịch sử, chúng ta có thể chứng minh được sự kiện đó. Sự sống lại lần lượt chứng minh được thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus và vì vậy cho cả tính chân thật về các lời tuyên bố của Ngài. Dù cho sự quan tâm chính của chúng ta là ở trong lời khẳng định rằng Đức Chúa Jêsus đã sống dậy từ kẻ chết. Liên quan đến lời tuyên bố này, chúng ta hỏi hai câu hỏi: (1) Điều gì chứng minh cho sự sống lại? (2) Sự sống lại chứng minh điều gì?

Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời - Mathiơ 1:1-25

Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời - Mathiơ 1:1-25

Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và chu toàn qua việc làm trọn lời hứa của Ngài với các tổ phụ. Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương thông qua việc hy sinh và giáng sanh ở cùng loài người để cứu chuộc khỏi tội lỗi. Đức tin của Giô-sép đáng để cho chúng ta học theo dẫu cho không hiểu hết được những gì Chúa nói. Chúng ta được yên ủi khi nhìn vào dòng lịch sử của sự thành tín của Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta sẽ không mỏi mệt sờn lòng về lời hứa của Ngài dành cho chúng ta.

Các Lý Do Để Tin Vào Kinh Thánh - Bài 6

Tại sao chúng ta tin vào điều gì đó chỉ bởi vì nó được dạy bởi Kinh Thánh? Chúng ta có thể nói rằng chúng ta tin nó bởi vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và vì vậy, nó là lẽ thật và không thể sai lầm được. Nhưng tại sao chúng ta tin nó là lời của Đức Chúa Trời? Nó tuyên bố nó là lời của Đức Chúa Trời, và vì vậy nó là lẽ thật và không thể sai lầm được; nhưng bất cứ tác phẩm hay bất cứ người nào cũng có thể tuyên bố như vậy. Chỉ tuyên bố thôi thì không khiến nó thành lẽ thật được. Phải có những lý do để chấp nhận lời tuyên bố này.

Sự Dọn Lòng Cho Nước Đức Chúa Trời - Mathiơ 3:1-17

Sự Dọn Lòng Cho Nước Đức Chúa Trời - Mathiơ 3:1-17

Loài người đứng trước nguy cơ bị đốn và chụm trừ khi họ chọn ăn năn. Chúng ta phải dọn tấm lòng cho Đức Chúa Jêsus Christ. Không ai có thể đứng nổi trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Sự ăn năn là một quá trình lâu dài phản ánh qua đời sống dưới sự trị vì của Đức Chúa Jêsus Christ. Nó không phải là một hành động duy nhất xảy ra một lần. Đức Chúa Jêsus Christ là đấng cứu rỗi và đấng đoán xét. Chúng ta phải kết quả xứng đáng với sự trị vì của Ngài. Bằng không chúng ta sẽ bị đốn và chụm.

Các Sự Phản Đối Về Tính Không Thể Sai Lầm Được - Bài 5

Kinh Thánh là không thể sai lầm được, theo như chính lời dạy dỗ của nó. Đây là niềm tin của những người tin theo Kinh Thánh, suy nghĩ rất sâu sắc. Nhiều người sẽ muốn chấp nhận nó, nhưng lại thấy chính mình họ bị bối rối bởi những sự phản đối mà thường xuyên nảy sinh để chống lại nó. Trong chương này, chúng ta sẽ cố gắng trả lời một vài sự phản đối phổ biến nhất. Mục đích của chúng ta là phải trình bày được sự tin chắc của chúng ta vào Kinh Thánh là không sai lầm.