Lẽ thật Về Vai Trò Của Người Nữ Trong Hội Thánh

Trong vài phút tiếp theo, chúng ta sẽ học về các câu hỏi này: Kinh Thánh thực sự nói gì về vai trò của người nữ? Người nữ có thể hầu việc ngày nay như một người giảng dạy, trưởng lão và lãnh đạo trong Hội Thánh không? Các giới hạn trong Kinh Thánh chỉ là các vấn đề văn hóa mà đã chết từ lâu rồi phải không? Và Đức Chúa Trời – Kinh Thánh – có thực sự bắt bớ và xem thường người nữ không?

Sự Thật Về Các Loài Thú Trên Tàu Nô-ê

Khi xem xét đến Sự thật về Tàu Nô-ê, bạn chắc nghe nói đến một vài sự hoài nghi như, "Làm thế nào Nô-ê và gia đình nhỏ của ông tìm và bắt được các loài động vật? Sau đó làm thế nào họ vận chuyển và đặt tất cả chúng vào trong Tàu? Vì, chẳng phải có hàng trăm triệu các loài thú tồn tại trên đất sao?"

Trận Lụt Toàn Cầu

Nước là một nguồn quý giá và thiết yếu, hàng triệu triệu người đấu tranh hàng ngày để tìm những nguồn nước sạch và thậm chí là có thể uống được. Mặc dù nó là thiết yếu cho cuộc sống, nhưng nước cũng có sức mạnh khủng khiếp... thậm chí là sức mạnh hủy diệt.

Sự thật về Con Tàu của Nô-ê.

Khi bạn nghĩ đến Sự Thật về Con Tàu của Nô-ê, bạn có thể có những câu hỏi về kích thước của nó, cấu trúc của nó, hay hàng hóa của nó. Bởi vì bạn chắc đã nhìn thấy các bức tranh như tôi, về một con tàu nhỏ kỳ quặc và một ông già mập lùn và một đám thú vật được nhét bên trong.

Đức Chúa Trời Tôi Ơi Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi? Ma-thi-ơ 27:46

Đức Chúa Trời Tôi Ơi Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi? Ma-thi-ơ 27:46

Phần đông chúng ta không biết rằng Chúa Jêsus cất tiếng kêu rằng, “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” Câu nói này là trích dẫn một phần trong Thi Thiên 22. Vậy hãy xem đoạn Thi Thiên này có ý nghĩa là gì?

Đối Mặt Với Những Nan Đề Trong Kinh Thánh - Bài 8

Mục đích của chúng ta trong chương này là trình bày những nguyên tắc hướng dẫn cụ thể cho việc xử lý những sự chống đối với niềm tin vào Kinh Thánh như là Lời không thể sai lầm được của Đức Chúa Trời.

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật - Mathiơ 2:1-23

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật - Mathiơ 2:1-23

Chúng ta cần có thái độ phải lẽ như các bác-sĩ, Giô-sép và Mari. Điều này sẽ chi phối tâm trí và hành động của chúng ta đối với lẽ thật. Do đó chúng ta sẽ sẵn lòng từ bỏ mọi thứ để thờ lạy Đức Chúa Trời. Thái độ thù địch và thờ ơ trước lẽ thật sẽ dẫn chúng ta chống nghịch cùng Đức Chúa Trời. Ý tưởng của Đức Chúa Trời luôn thắng hơn ý tưởng của loài người. Điều này dạy chúng ta phải biết kính sợ ai. Liệu anh em có sẵn lòng hy sinh mọi thứ để thờ lạy Đức Chúa Trời? Liệu anh em có thể hy sinh mọi thứ để thờ lạy Đức Chúa Trời? Nếu có anh em sẽ đi bao xa và mang lễ vật có giá trị gì?