Mười Điều Răn

"Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình.Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ngươi chớ giết người. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Ngươi chớ trộm cướp. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham lam."

Lẽ Thật Về Địa Ngục

Có rất nhiều hiểu lầm về Địa ngục. Đối với một số người, kiến thức của họ về Địa ngục không rộng hơn các phim hoạt hình mà họ xem với con của mình là bao. Họ hình dung Địa ngục như căn nhà của ma quỷ, nơi hắn ngồi với một nồi sôi  màu đỏ và một cái nĩa. Những người khác nghĩ rằng “Địa ngục” chỉ là một thuật ngữ được dùng một cách bóng bẩy trong Kinh Thánh. “Địa ngục là gì?”

Lẽ Thật Về Nói Dối - Phần Một

Bạn đã từng nói dối chưa? Tôi nghĩ là mỗi người chúng ta đều phải trả lời “có” cho câu hỏi đó. Ít nhất một lần, hầu như chắc chắn là nhiều lần, chúng ta đã làm điều đó. Nói dối là một vấn đề mà về mặt bản chất hầu như là toàn cầu.

Lẽ Thật Về Thiên Đàng

Bây giờ, chúng ta sẽ cho rằng bạn là người tin vào Đức Chúa Trời. Bạn tin rằng Kinh Thánh là đáng tin cậy, rằng thiên đàng là một nơi có thực, và chúng ta sẽ cho rằng bạn ở đây để học thêm về thiên đàng. Với điều đó, hãy bắt đầu với câu hỏi, “Thiên đàng là gì?”

Tại Sao Có Quá Nhiều Hội Thánh?

Vợ tôi và tôi đã luôn tham dự các Hội Thánh khác nhau, nhưng giờ đây chúng tôi đã có con cái và chúng tôi đang tìm kiếm một Hội Thánh mà chúng tôi có thể tham dự cùng với nhau. Chúng tôi được bảo là chọn Hội Thánh mà cảm thấy đúng với chúng tôi. Nhưng với quá nhiều Hội Thánh như vậy, làm thế nào chúng tôi có thể biết được cái nào là đúng?

Lẽ Thật Về Nói Dối - Phần 2

Một trong các nguyên tắc cơ bản mà chúng ta dạy con cái lúc còn rất nhỏ đó là nói dối là sai. Chúng ta dạy chúng điều này trong nhà của mình, và chúng ta dạy nó trong lớp học. Dĩ nhiên, Kinh Thánh có dạy điều này.

Tôi Phải Làm Gì Để Được Cứu?

"Tôi phải làm gì để được cứu?" Đó là câu hỏi quan trọng nhất trong tất cả các câu hỏi. Đó là một câu hỏi mà có quan hệ mật thiết cả bây giờ, và cho đến đời đời. Một triệu năm sau khi bạn qua đời, câu trả lời cho câu hỏi này vẫn còn quan trọng. Nhưng bạn biết đó, cũng quan trọng như câu hỏi này, thì những câu trả lời sai được đưa ra với mức độ hằng ngày. Bạn có thể hỏi năm người khác nhau câu hỏi này và bạn có thể nhận được năm đáp án khác nhau.