Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời - Mathiơ 1:1-25

Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời - Mathiơ 1:1-25

Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và chu toàn qua việc làm trọn lời hứa của Ngài với các tổ phụ. Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương thông qua việc hy sinh và giáng sanh ở cùng loài người để cứu chuộc khỏi tội lỗi. Đức tin của Giô-sép đáng để cho chúng ta học theo dẫu cho không hiểu hết được những gì Chúa nói. Chúng ta được yên ủi khi nhìn vào dòng lịch sử của sự thành tín của Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta sẽ không mỏi mệt sờn lòng về lời hứa của Ngài dành cho chúng ta.

Sự Dọn Lòng Cho Nước Đức Chúa Trời - Mathiơ 3:1-17

Sự Dọn Lòng Cho Nước Đức Chúa Trời - Mathiơ 3:1-17

Loài người đứng trước nguy cơ bị đốn và chụm trừ khi họ chọn ăn năn. Chúng ta phải dọn tấm lòng cho Đức Chúa Jêsus Christ. Không ai có thể đứng nổi trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Sự ăn năn là một quá trình lâu dài phản ánh qua đời sống dưới sự trị vì của Đức Chúa Jêsus Christ. Nó không phải là một hành động duy nhất xảy ra một lần. Đức Chúa Jêsus Christ là đấng cứu rỗi và đấng đoán xét. Chúng ta phải kết quả xứng đáng với sự trị vì của Ngài. Bằng không chúng ta sẽ bị đốn và chụm.

Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh

Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh

Bài viết này muốn giúp giải thích thuật ngữ Nước hay Vương Quốc dùng trong Kinh Thánh Tân Ước và nhận biết mối quan hệ giữa Vương Quốc và Hội Thánh.

Tội Lỗi Là Gì?

Tội Lỗi Là Gì?

Khái niệm về tội lỗi bên ngoài đạo Đấng Christ sẽ không tồn tại, mặc dù người vô thần thừa nhận cái ác và các mặt xấu xa tồn tại trong xã hội loài người nhưng họ không muốn đề cập đến nó là tội lỗi.

Sau Khi Chết Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu?

Cả Giô-suê và vua Đa-vít đã nói đến về sự chết của mình rằng “Nầy, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi” (Giô-suê 23:14; 1 Các Vua 2:2). Một trong những câu nói của loài người chúng ta phơi bày nên sự thật không thể chối bỏ được, dù đôi lúc chúng ta không hề muốn nói đến.

Kinh Thánh Nói Gì Về Tín Lý "Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới"

Kinh Thánh Nói Gì Về Tín Lý "Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới"

Nội dung bài viết này muốn nhận biết Kinh Thánh nói gì về tín lý của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (tôi gọi tắt là WATV theo tên trang website của họ), hay còn được biết đến với danh xưng không chính thức “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Cuộc Đời Nô-ê

Nô-ê được sinh ra trong thế giới chật vật và đạo đức rối ren này. Được chỉ dạy bởi cha mẹ của mình, Nô-ê đã lớn lên đối diện với tất cả những cám dỗ tượng tự mà mỗi người trẻ tuổi khác như ông cũng đang trải qua.